SlovenskyEnglish

Partneri

Nadácia Aevis

Nadácia Aevis

je nadácia usilujúca sa o vytvorenie rozsiahlych území slobodnej prírody a jej návrat do prastarých hôr Európy. Tento cieľ chce dosiahnuť vytvorením veľkých chránených území s pasívnym manažmentom pri súčasnej podpore rozvoja prírodného turizmu ako zdroja príjmov pre zachovanie a rozvoj miestnych komunít. V súčasnosti sa nadácia zameriava na podporu projektu s podobnými cieľmi v území Vlčích hôr. Arolla Film podporuje Nadáciu Aevis a 10% z predaja DVD filmu Vlčie hory venuje nadácií.

CARPATICA

CARPATICA

Prežite svoju dobrodružnú dovolenku v divočine  a zároveň ju pomôžete zachrániť. Zažite čistú prírodu. V Carpatica veríme, že na prírodu orientovaný cestovný ruch pomáha vytvárať predpoklady pre jej lepšiu ochranu a trvalo udržateľný rozvoj územia.

VLK

VLK

Lesoochranárske zoskupenie VLK je dobrovoľné združenie občanov, ktoré vzniklo ako iniciatíva na záchranu prirodzených lesov. Z iniciatívy Lesoochranárskeho zoskupenia Vlk vznikol na území Východných Karpát Projekt Vlčie hory.

WWF

WWF

je najväčšia súkromne podporovaná záchranárska organizácia na svete. Venuje sa ochrane svetovej prírody a divočiny. Svetový fond na ochranu prírody v Nemecku a v Poľsku tiež prispeli k dokončeniu filmu Vlčie hory.

Rewilding Europe

Rewilding Europe

je holandská iniciatíva, ktorá sa usiluje urobiť z Európy divokejšie miesto, s väčším priestorom pre divokú zver a prírodné procesy. Jej cieľom je do roku 2020 milión hektárov divočiny v 10 medzinárodne uznaných územiach Európy. Rewilding Europe finančne podporil výrobu filmu Vlčie hory.

 

Ďakujeme všetkým, ktorí finančne podporili dokončenie filmu Vlčie hory cez zbierku www.indiegogo.com/projects/wolf-mountains.

Martin Šrámek, Martin Žilka, Jana Pluliková, Juraj Sedláček, Matej Malgot, Rasťo Šrámek, Oľga Zbodáková, Katarína Hornáková, Peter Čendula, Miroslava Sotáková, Edita Vyšná, Michal Bútor, Jakub Sakala, Václav Štepán, Róbert Žolna, Ľubor Frastia, Peter Gála, Marián Knosko, Eliška Valentová, Anna Honcová, Miroslav Kaliský, Viliam Bendík, Anna Lazorová, Ján Protič, Viktor Kostický, Peter Cifra, Vladimíra Lacková, Peter Glaus, Kristína Vyšná, Ján Jamriška, Lucia Kosová, Alexander Kaliský, Katarína Botková, Kristína Vyšná, Veronika Rijáková a  Ivan Jakubis.