SlovenskyEnglish

marec 2014

Zdá sa, že kamzíkom najviac chutí tráva na tých najnedostupnejších miestach.