SlovenskyEnglish

január 2014

Po skončení filmovania vo Vlčích horách sa znovu vraciame do Tatier. Tentoraz s ambíciou zdokumentovať krásu a zraniteľnosť vysokohorskej tatranskej prírody. Poodhaliť v čom spočíva jej skutočná hodnota.