SlovenskyEnglish

február 2014

Naša najmenšia sova, kuvičok vrabčí, v jednom z posledných tatranských pralesov. Tento drobný dravec hniezdi v dutinách odumretých stojacich stromov. Loví drobné vtáctvo a hlodavce, pričom je veľmi obratným a úspešným lovcom. Na jeho prítomnosť nás okrem typického pískania neraz upozorní "krik" rozčuľujúceho sa lesného vtáctva.