SlovenskyEnglish

Zastavte ničenie horských lesov

Arolla Film plne podporuje výzvu Slovenského ochranárskeho snemu, ktorý spoločne s viac ako 150 odborníkmi a mimovládnymi organizáciami zo Slovenska
i zahraničia vyzýva Vládu Slovenskej republiky, aby urýchlene  podnikla okamžité a rázne kroky na zastavenia ničenia posledných zvyškov prirodzených horských lesov nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky. 

Vplyvom masívnej ťažby tieto lesy miznú závratnou rýchlosťou a to aj v najvýznamnejších veľkoplošných chránených územiach – v národných parkoch. Náš vzácny druh - tetrov hlucháň, ktorý tieto lesy potrebuje k prežitiu, je na pokraji vyhynutia.     

Signatári vyzývajú vládu SR, aby prijala záväzok na zvýšenie podielu prísne chránených území na najmenej 5 % z rozlohy Slovenskej republiky a na prijatie zonácie národných parkov podľa medzinárodne uznávaných kritérií.

Jedine nezasahovanie vo vymedzených a dostatočne veľkých zónach chránených území, ako i zladenie hospodárenia v lesoch s ochranou prírody, dokáže reálne uchovať hodnoty prírodného bohatstva Slovenska, ktoré nám za súčasného stavu miznú priamo pred očami.

Plné znenie výzvy nájdete v priloženom dokumente. Jej súčasťou je i zoznam podporovateľov, obrazová príloha a doplňujúce informácie.