SlovenskyEnglish

Pomôžte nám chrániť miznúci svet hlucháňa

Na Slovensku z roka na rok dramaticky klesá počet tetrovov hlucháňov. Na viacerých lokalitách tento nádherný vták úplne vyhynul a na ďalších je na pokraji vyhynutia. Tento alarmujúci stav pritom poukazuje na ďalší oveľa závažnejší problém - problém zničených horských ekosystémov.

Tetrov hlucháň je len jedným z mnohých druhov, ktoré nedokážu prežiť v krajine zmenenej ľuďmi. Po tisícročia bol jeho domov takmer nekonečný, no dnes sa horské pralesy zmenšujú každým dňom. Len v Nízkych Tatrách zmizlo za posledných 10 rokov viac ako 7 000 hektárov starých lesov. Za toto obdobie klesol počet hlucháňov na Slovensku o 40 %. Z tisícov jedincov, ktoré žili ešte v 70-tych rokoch, dnes prežíva posledných pár stovák. [1] Z dôvodu zvýšenia jeho ochrany je hlucháň zaradený do kategórie ohrozených druhov v rámci červeného zoznamu vtákov Slovenska. Napriek tomu tento symbol prastarých lesov ďalej vymiera.

Hlavnou príčinou problému je intenzívna a rozsiahla ťažba dreva v prirodzených horských lesoch, vytváranie veľkoplošných holín a ich následná neprirodzená premena na umelé lesy. Katastrofálny dopad na celý lesný ekosystém vrátane hlucháňa má aj tzv. “boj s podkôrnym hmyzom”, v rámci ktorého sa používajú chemické jedy a odstraňujú sa z lesa všetky stromy. Vznikajú tak rozsiahle vyťažené plochy, ktoré znižujú nielen biodiverzitu, ale aj dôležitú protieróznu a vodozádržnú funkciu lesov. To všetko sa deje takmer všade, vrátane chránených území, čo žiaľ iba potvrdzuje fakt, že systém ochrany prírody je u nás absolútne nefunkčný. Škody sú obrovské, situácia je kritická a ničenie, žiaľ, ďalej pokračuje. 

Na tento vážny problém dlhodobo upozorňujú odborníci a viaceré mimovládne organizácie. Uskutočnili sa rokovania s bývalým aj súčasným ministrom životného prostredia. Boli podané podnety na Obvodné úrady životného prostredia a pripravil sa Program záchrany tetrova hlucháňa. Nasledovala séria článkov a reportáží v médiách a vzniklo video Miznúci svet hlucháňa. Rezort životného prostredia však doteraz nič zásadné v danej veci neurobil a neschválil ani Program záchrany tetrova hlucháňa. Preto naša snaha pokračuje ďalej.

Nejde pritom iba o život hlucháňa, ale aj o život obrovského množstva ďalších živočíšnych a rastlinných druhov, ktoré sú bytostne závislé od stavu horských lesov. Preto ich ničenie musíme zastaviť. Musíme prinútiť kompetentné Ministerstvo životného prostredia SR, aby konečne prestalo ignorovať problémy a názory odborníkov, zastavilo ničenie prirodzených horských lesov a začalo ich skutočne chrániť. Uvedomujeme si, že je to náročná úloha, preto potrebujeme aj Vašu pomoc.

Pomôžte nám prosím spolufinancovať kampaň, v rámci ktorej chceme spoločne zastaviť devastáciu území, kde hlucháň ešte stále žije. Chceme podporiť najmä monitorovanie ohrozených území, podávanie a dôsledné riešenie podnetov na kompetentných úradoch, schválenie Programu záchrany tetrova hlucháňa, podanie sťažnosti  na Európsku komisiu a ďalšie potrebné opatrenia.

Vaša podpora je pre nás veľmi dôležitá. Prispejte prosím finančne na kampaň [2] a pomôžte nám získať 2 % z dane [3]. Všetky získané peniaze použijeme alebo prerozdelíme aktívnym organizáciám alebo jednotlivcom na konkrétne aktivity zamerané na ochranu horských lesov a tetrova hlucháňa. Úprimne Vám ďakujeme.

Erik Baláž, Karol Kaliský a Rastislav Mičaník
Arolla Film a Nadácia Aevis

  

 

[1] V Strážovských vrchoch, Vtáčniku, Považskom Inovci, Čergove a Javorníkoch hlucháne úplne vyhynuli. Posledné jedince dožívajú v Kremnických vrchoch, Malej Fatre, vo Volovských vrchoch, v Slovenskom raji a na Poľane. Prudký pokles početnosti nastal aj v Nízkych Tatrách.
[2] Finančné prostriedky sa budú zbierať v rámci
Nadačného fondu Arolla. Fond je určený na podporu a financovanie ochranárskych aktivít. Tento fond založila spoločnosť Arolla Film a jeho garantom je Nadácia Aevis. Číslo účtu nadačného fondu je SK1511000000002944021238. Využiť môžete aj online darcovskú stránku fondu.
[3] Všetky finančné prostriedky z 2 % pôjdu na účet Nadácie Aevis, ktorá sa zameriava na financovanie ochrany divokej prírody. Potrebné informácie k 2 % sú IČO: 17077265, právna forma: nadácia, názov: Nadácia Aevis, adresa: Kpt. Nálepku 102, 069 01 Snina. Ďalšie informácie nájdete na
nadačnej stránke.